Ducové

, slovanské hradiště, velkomoravský velmožský dvorec v údolí Váhu v poloze Kostolec. Vznikl asi v pol. 9. stol., zanikl v pol. 10. stol. Součástí dvě srubové stavby, palác a rotunda s pohřebištěm. Areál opevněn palisádou.

Související hesla