Dudek

, Upupa – rod zahrnující pestře zbarvené ptáky z řádu srostloprstých. V ČR žije dudek chocholatý (Upupa epops). Ve chvílích vzrušení roztahuje nápadnou chocholku. Hnízdí v dutinách osamělých stromů na okrajích pastvin, zimuje v Africe.