Dudek Arnošt

, český geolog. Zabývá se geologií a petrologií krystalinika a výzkumem hlubší geologické stavby, zkoumá genezi granitoidů českých plutonů, granulity a eklogity.