Dudváh

, vodní tok v západní části Slovenska souběžný s Váhem, od kterého jej odděluje agradační val Váhu. Dudváh vzniká umělým odvedením části potoka Dubová pod Čachtickým hradem. Využívá se při povodních na Váhu. Ústí do Čiernej vody.