Duerr Hans Peter

, německý kulturní antropolog a filozof kultury zabývající se kulturní evolucí euroamerické civilizace; tvrzení o kulturní vyspělosti západní civilizace považuje za falešný - o etnocentrismus opřený sebelegitimační nárok. Z díla: Der Mythos vom Zivilizationsprozess I-III, (Mýtus civilizačního procesu, 1994-1995), Sedma aneb láska k životu.