Dufay Guillaume

, franko-vlámský skladatel; 1420 – 26 působil v Rimini, v letech 1428 – 33 a 1435 – 37 člen papežské kapely v Římě, po 1445 žil většinou v Cambrai. V jeho tvorbě se vyhranil styl a stěžejní formy renesanční polyfonie, stal se vzorem pro hudebníky dalších generací. Autor zvláště cyklických tenorových mší (Ave Regina caelorum – Zdrávas, královno nebes), částí mší, motet a chansonů.

Ottův slovník naučný: Dufay Guillaume

Dufay, též du Fay [dyfé] Guillaume, přední repraesentant prvé školy nízozemské, z prvých kontrapunktikův epochálního významu (*kol 1400 dle domnění v Chimay – † 1474 v Cambrai). Ze života Dova známo, že byl kol r. 1430 zpěvákem papežské kaple v Římě, po té zpěvákem při dvoře vévody burgundského Ferdinanda Dobrotivého a posléze kanovníkem v Cambrai. Církevní skladby Duovy chovají se v rukopisech ve knihovnách a archivech různých měst italských, francouzských a německých. Význam jejich arci jest pouze historický; avšak v dějinách hudby zůstane Dufay vždy zjevem obdivuhodným Str.

Související hesla