Dufrenit

, jednoklonný minerál, zásaditý hydratovaný fosforečnan železnato-železitý. Obvykle v radiálních vláknitých agregátech, ledvinitý, tmavozelený, tmavohnědý. T = 3,5 – 4,5, hustota 3,1 – 3,4 g•cm–3. Vyskytuje se v ložiskách železných rud a v pegmatitech. Nazván podle francouzského mineraloga, profesora Ourse Piera Armanda Petit-Dufrénoy (1792 – 1857).