Dufrenne Mikel Louis

, francouzský filozof a estetik fenomenologického zaměření. Jeho pojetí uměleckého díla se týká zejm. hlediska diváka (konzumace umění). Z díla: Phénomenologie de l'expérience esthétique (Fenomenologie estetické zkušenosti, 1953).