Duhem Pierre Maurice Marie

, francouzský filozof a teoretik vědy. Autor zásadních prací věnovaných historii a vzniku novověkého vědeckého myšlení v pozdním středověku a renesanci (Études sur Léonard de Vinci – Studie o Leonardu da Vinci). Podal rovněž rozsáhlé desetisvazkové dějiny kosmologických teorií od Platóna až ke Koperníkovi Le système du monde (Systém světa, 1913-1959).

Související hesla