Duisburg

, město v Německu v západním Porúří ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko; 529 000 obyvatel (1998). Průmysl železa a oceli, strojírenský, loďařský, koksárenský. Významná dopravní křižovatka; velký říční přístav. Muzea, vysoké školy.

Ottův slovník naučný: Duisburg

Duisburg, kraj. město v prus. vl. obv. düsseldorfském, při ústí Ruhry do Rýnu, na průplavě Ruhrsko-rýnském a na žel. trati dortmund-duisburské, sídlo kraj. soudu a úřadu, hlav. berního úřadu. má 3 katol. a 4 evang. kostely, z nichž vyniká chrám Sv. Salvatora ve slohu gotickém z r. 1415, gymnasium z r. 1559, městské reál. gymnasium, vyšší dívčí a pokračovací průmysl. školu, pomník Mercatorův, nemocnici, vodovod, veliký přístav, filiálku říšské banky, úvěrní a duisburskoruhrskou banku, obchodní komoru, továrny na ultramarin, berlínskou modř, anilin, stearin, mýdlo. cukr, škrob, na mosazné, měděné a ocelové zboží, na žel. stroje, na drát a plech, žel. huti, vysoké peci, valcovny, slevárny, pivovarnictví, knihtiskařství, loděnice, mlýny, parní pily, cihelny, živý obchod se všemi výrobky, s uhlím, vínem a kolonial zbožím a 59.300 ob. (1890). Duisburg jest původu římského, slul Castrum Deutonis, za doby francké Dispargum; r. 1145 povýšen byl za svob. město říšské.

Související hesla