Duktilita

, tažnost; stavebnictví tažnost asfaltu. Stanovuje se měřením maximálního protažení normovaného zkušebního tělíska při 25 °C. Základní charakteristika asfaltů, sloužící k posouzení jejich pojivosti a tmelicích vlastností při mechanickém namáhání.

Ottův slovník naučný: Duktilita

Duktilita (lat.) viz Tažnost.