Duktus


1. anatomie ductus – vývod, průchod, kanálek. Vývod žláz se zevní sekrecí, např. slinných žláz, žlučových cest;
2. paleografie podoba písmene posuzovaná z hlediska způsobu jeho psaní. Duktus sleduje, kolika tahy pera bylo písmeno sestaveno a v jakém směru a v jaké posloupnosti se jednotlivé tvary uskutečnily. Poznání duktu písmen je důležité při jejich paleografickém rozboru. Někdy se výrazem duktus označuje celkový vzhled písmene nebo i ráž písma;
3. polygrafie duktus písma, odborný název pro výraznost kresby písma vyjádřenou tloušťkou tahů písmen v poměru k jejich výšce.