Důl

, hornické dílo budované s cílem zpřístupnit a těžit nerostnou surovinu. Rozlišují se doly hlubinné a povrchové. Hlubinné doly jsou otevřeny svislými nebo úklonnými jámami (šachtami) nebo horizontálními či úklonnými chodbami (štolami). Povrchový důl, kterým se těží nerostná surovina vystupující na povrch nebo blízko povrchu, se nazývá např. lom, pískovna, štěrkovna.

Související hesla