Dula Matúš

, slovenský právník a politik. Stoupenec česko-slovenské vzájemnosti. Od roku 1914 předseda Slovenské národní strany, 1918 spoluzakladatel Slovenské národní rady a její předseda. Spoluautor Martinské deklarace. 1918 – 20 poslanec, 1919 – 20 místopředseda Revolučního národního shromáždění, v letech 1920 – 25 senátor.

Ottův slovník naučný: Dula Matúš

Dula Matúš, slovenský advokát (*1846 v Blatnici v župě turčanské), studoval ve Vídni a v Pešti, a od r. 1870 provozuje advokacii v Turč. Sv. Martině. Činnost jeho je mnohostranná: je předsedou místní slovenské spořitelny, akciové tiskárny i slovenského národního domu, inspektorem evangelické církve v Blatnici a Sučanech i náměstkem inspektorovým v Turč. Sv. Martině atd. Zejména jako vyslanec a řečník na církevních konventech distriktních (v Prešpurce) a generálních (v Budapešti) důrazně a účinně hájí myšlénku národní rovnoprávnosti v občanském životě i v evang. církvi. Dula je dnes vůdcem slovenského hnutí. (Srv. Slov. Pohl. VIII, 236.) Včk.

Související hesla