Dulcia non novit, gui non gustavit amara

, nepozná sladké, kdo neokusil hořké.