Dulcian


1. starší označení fagotu;
2. jazýčkový varhanní hlas podobný fagotu.

Ottův slovník naučný: Dulcian

Dulcian též dolcian, jazýčkový hlas varhanní 8stopový nebo 16stopový, jejž nesluší zaměniti s dolcanem. Zvuku jest dulcian velmi jemného, barvitostí příbuzný jest fagotu. Objevuje se namnoze jen ve větších strojích starších, a to jak v manuále (pravidlem 8'), tak v pedále (16'). Str.