Dulles John Foster

, americký politik; Vystudoval práva na univerzitě v Princetonu a v Paříži, člen republikánské strany. V meziválečné době i za 2. světové války se zúčastňoval mezinárodních konferencí jako poradce americké vlády. Podílel se na vypracování mírové smlouvy s Japonskem v roce 1951. Organizátor NATO, SEATO, CENTO, stoupenec tvrdého kursu vůči SSSR. V letech 1953 – 59 státní tajemník (tj. ministr zahraničí). Autor Eisenhowerovy doktríny. Bratr Allana Welshe Dullese.

Související hesla