Důlní chodba

, dlouhé důlní dílo ražené převážně v ložisku užitkového nerostu, kterým se připravuje ložisko k dobývání. Podle způsobu ražení se důlní chodby dělí na směrné, sledné, dovrchní a úpadní, podle způsobu užívání na důlní chodby hlavní, patrové, mezipatrové, těžní, pásové, svážné, porubní, výdušné a podobně.

Související hesla