Důlní dílo

, prostor v ložisku a doprovodných horninách vytvořený hornickou činností za účelem dobývání užitkového nerostu z ložiska. Dlouhé důlní dílo se vyznačuje relativně malou šířkou a výškou a značnou délkou (např. štola, překop, chodba, svislá dlouhá jáma, šibík), prostorové důlní dílo se vyznačuje velkou výškou a šířkou a malou délkou (např. náraziště, čerpací stanice, rozvodny, vozovny lokomotiv).

Související hesla