Důlní míra

, historický prostor, ve kterém měl vlastník povoleno dobývat vyhrazený nerost. Na povrchu území vymezené pravoúhlým čtyřúhelníkem o celkové ploše 45 116 m2, jehož kratší strana nesměla být menší než 106 m. V současnosti se nepoužívá. Viz též dobývací prostor.

Související hesla