Důlní oheň

, oheň v podzemí dolu. Vzniká z příčiny vnitřní, tj. zapařováním uhlí, které vede až k jeho samovznícení, nebo vnější, stykem hořlavých látek s otevřeným plamenem a zejm. teplem vzniklým třením. Důlní oheň vzniká nejčastěji při výbuchu třaskavých plynů a uhelného prachu, při trhací práci, při svařování, porušením provozních a bezpečnostních předpisů a podobně.

Související hesla