Důlní otřes

, náhlé uvolnění nahromaděné energie v horninovém prostředí, obklopujícím důlní dílo. Při důlním otřesu dochází k rozdrcení dobývaného pilíře, k vymrštění celých bloků horniny do důlního díla, k provalení jeho stropů i boků a k prudkému zdvižení podložních hornin, což často vede k úplnému uzavření nebo zavalení důlních děl. Na vznik důlního otřesu mají vliv přírodní podmínky (hloubka ložiska, jeho tektonika, úklon vrstev, vlastnosti užitkového nerostu a doprovodných hornin) a hornická činnost v ložisku.