Důlní patro

, část dolu vymezená vodorovnými důlními díly raženými z jámy v doprovodných horninách nebo v ložisku. Podle způsobu užívání se rozeznává důlní patro těžní, výdušné nebo pomocné.