Důlní plyny

, směs vzduchu a plynů vznikajících rozkladem organických látek při prouhelnatění (zejm. methanu), popř. výfukových plynů a plynů vznikajících při trhacích pracích, vesměs toxických a škodlivých pro organismus. Methan ve směsi s kyslíkem je výbušný; jeho místní koncentrace v důlních plynech je povolena do 1 %.