Důlní větry

, ovzduší v dole, jehož podstatou je atmosférický vzduch, který vstupuje do dolu a odvětrává důlní pracoviště. Jeho složení se postupně mění, zejm. exhalací plynů vylučovaných z ložiska a průvodních hornin a vod, oxidací hornin, trhacími pracemi, výfukovými plyny důlních lokomotiv ap. Existují důlní větry vtažné, vstupující do dolu; výdušné, vystupující z dolu; čerstvé, obsahující 20 – 21 % kyslíku a 0,3 – 1 % kysličníku uhličitého; mdlé, obsahující méně než 20 % kyslíku a více jak 1 % kysličníku uhličitého. Předpisy stanovují nejnižší přípustnou hranici kyslíku, nejvyšší přípustné koncentrace methanu a jiných škodlivin v důlních větrech a nejvyšší přípustné rychlosti důlních větrů na důlních pracovištích.

Související hesla