Důlní voda

, voda pocházející převážně z atmosférických srážek; do dolu proniká vsakováním, po tektonických poruchách, trhlinami a puklinami v horninách a filtrací propustnými horninami. Důlní voda představuje značné nebezpečí pro lidi pracující v dole, musí se odvádět a odčerpávat.