Důlní výztuž

, zařízení k zabezpečení volného prostoru důlního díla proti pádu hornin. U pevných a soudržných hornin se důlní výztuž nepoužívá. Zhotovuje se ze dřeva (výdřeva), z oceli, cihel, monolitického betonu či železobetonu ve formě tvárnic nebo panelů. Důlní výztuž má různý profil, např. lichoběžníkový (u důlních děl menšího průřezu), elipsový otevřený (obloukový), elipsový uzavřený (s protiklenbou), kruhový. Používání výkonných a rozměrných dobývacích strojů vyvolalo přechod od důlní výztuže individuální k mechanizované.

Související hesla