Dulong Pierre-Louis

, francouzský fyzik a chemik; profesor na polytechnice v Paříži. Spolu s A. T. Petitem objevil zákon o měrných teplech prvků (tzv. Dulongův-Petitův zákon); používán ke stanovení relativní atomové hmotnosti kovových prvků.

Ottův slovník naučný: Dulong Pierre-Louis

Dulong [dylon] Pierre Louis, chemik franc. (*1745 v Rouenu-†1838 v Paříži), zprvu lékař, pak professor chemie na Faculté des Sciences a Ecole Normale, od r. 1820 až 1830 prof., později ředitel na polytechnické škole v Paříži. Při vynálezu třaskavého chlorodusíka r. 1811 přišel o oko a tři prsty. Vynikl svými fysikálně. chemickými pracemi, z nichž na prvním místě stojí pokusy provedené společně s Petitem o specifickém teple některých jednoduchých těl, jež vedly k vyslovení zákona DulongPetitova, dle něhož produkt z atomové váhy a specifického tepla jest příbližně konstantní. Dulong předložil r. 1815 franc. akademii pojednání o konstituci kyselin, dle které tyto obsahují vodík, a zastoupí-li se tento kovem. vzniká sůl. Podobnou theorii vystavil současně Davy. Bnr.

Související hesla