Dům starých časů

, historická expozice v obci Prameny (okres Cheb). V původní tvrzi ze 16. stol., přestavěné na chebský hrázděný dům, je zřízena expozice o zašlé slávě bývalého města, proslulého těžbou cínu a stříbra, obchodem s žateckým chmelem a Alžbětinými lázněmi. Dobové zařízení je vystaveno v měšťanském pokoji z 19. stol., v selské jizbě, černé kuchyni a komoře. V chodbě jsou umístěny cínové exponáty a rytířská zbroj, na zahradě v kůlně jsou povozy a zemědělské stroje.