Dumas Jean Baptiste André

, francouzský chemik; profesor na Sorbonně. Autor metody stanovení dusíku v organických sloučeninách. Zavedl stanovení atomové hmotnosti na základě měření hustoty par prvků, určil složení vzduchu.