Dumbarton Oaks

, čtvrť ve Washingtonu v USA, místo konání dvou konferencí Spojenců 21. 8. – 7. 10. 1944 o zásadách činnosti budoucí OSN. Návrhy z Dumbarton Oaks, formulované ve 12 kapitolách, vysvětlovaly stanovisko USA, SSSR, Velké Británie a Číny k činnosti budoucí OSN, zejm. z hlediska uchování mezinárodního míru a bezpečnosti. Na základě tohoto dokumentu vypracován text Charty OSN.

Související hesla