Dumézil Georges

, francouzský religionista a jazykovědec. Srovnávací zkoumání náboženství a kultury založil na inspiraci strukturalismem. Významná zejm. jeho práce o struktuře náboženských pantheonů. Hlavní dílo: Mythe et épopée (Mýtus a epopej).