Dummett Michael Anthony Eardley

, anglický filozof; stoupenec analytické filozofie. Zabývá se zejm. filozofií jazyka, kterou považuje za základní filozofickou disciplínu, která vytváří předpoklady pro zodpovědění tradičních filozofických otázek. Z díla: Frege: Philosophy of Language (Frege: Filozofie jazyka, 1973).