Dumortierit

, kosočtverečný minerál, kyslíkatý křemičitan hliníku s borem. Zpravidla celistvý, modrý, modrošedý nebo červenofialový. T = 7, hustota 3,41 g•cm–3. Vyskytuje se v hliníkem bohatých pegmatitech, mnohem častěji v metamorfních kvarcitech, hlavně v Nevadě (USA). Používá se k výrobě žárovzdorných hmot. Nazván podle francouzského paleontologa Eugena Dumortiera (1802 – 73).