Dumping

, podbízení na trhu, jehož cílem je vytlačit konkurenci, prosadit se na trhu nebo překonat celní a jiné obchodní bariéry. Nejčastěji jde o dumping cenový (zbožový), kdy cena vyváženého zboží je nižší, než jsou výrobní náklady v zemi vývozce, nebo nižší než porovnatelná cena stejného výrobku v zemi vývozu po odečtení nepřímých daní, popř. nižší než nejnižší porovnatelná cena stejného výrobku vyváženého do třetí země za obvyklých obchodních podmínek.

Související hesla