Dumuzi

, hebrejsky Tammúz, řecky Daózos –
1. v sumerském seznamu králů jméno „pastýře“, jednoho z předpotopních panovníků jihomezopotamského města Badtibira, a „rybáře“, vládce 1. dynastie Uruku (předchůdce Gilgameše);
2. sumerský bůh, milenec a manžel Inanny, uctívaný ve městech Uruk Ur a Nippur. Představoval pozemskou vegetaci a patřil mezi stará božstva, která v období letního sucha a zimního klidu mizela do podsvětí. Jeho jarní návrat na zem byl slaven o novoročních svátcích rituálem svaté svatby, při níž se panovník miloval s vybranou kněžkou (jejich spojení mělo zajistit zemi plodnost). Milenecký a manželský vztah Dumuziho a Inanny byl námětem četných sumerských mýtů, nářků a oslavných básní, z nichž některé se dochovaly v pozdějších akkadských verzích.

Související hesla