Dumuzi a Enkimdu

, starosumerský text; jeden ze sedmi tzv. literárních svárů, kdy se dvě osoby představují pomocí dialogu. Vlastní spor Dumuziho a Enkimdua je spor o Inannu, kde soupeří bůh pastýřů Dumuzi a bůh rolníků Enkimdu; nakonec zvítězí Dumuzi. Druhý spor je veden mezi bratry Emešem (létem) a Entenem (zimou) o funkci boha rolníků. Třetí spor se týká dobytka Lachara a jeho sestry Ašnany, bohyně obilí. Tyto sváry, ve své původní formě velmi rozšířené, byly hojně pěstovány ve všech pozdějších literaturách, navíc se staly východiskem pro další žánry.