Dunaj-Černé moře

, průplav v Rumunsku mezi městy Çernavoda, Medgidia a Agigea (jižně od Constanţy); délka 64 km, šířka 110 – 140 m. Pro lodi do 5 000 t zkracuje plavbu do Černého moře asi o 400 km.