Dunajec

, řeka na Slovensku a v Polsku (úsek v délce 17 km tvoří hranici), pravostranný přítok Visly; délka 247 km. Vzniká soutokem Bílého a Černého Dunajce, pramenících na severních svazích Vysokých Tater, v Pieninách proráží Bradlové pásmo (vápencová soutěska), protéká Pieninským národním parkem a státní přírodní rezervací Prielom Dunajca.

Ottův slovník naučný: Dunajec

Dunajec, řeka haličská' vzniká na sever. svahu Tater jako Sivý a Černý Dunajec a na svahu Tomanové a v mořských okách tatranských jako Bílý Dunajec, spojuje se u Nového Targu v jeden proud, obrací se na východ a tvoří po přijetí Bialky na pr. břehu hranici haličskouherskou. Jižně od Krościenka proráží pohořím bezkydským, teče na vysokých březích divokým a úzkým údolím, zachovává až na větší okliku u Zabrzeźe týž směr, přijímá u Nového Sandce Poprad a Kamienicu, blíže Tarnowa Bialu, vstupuje tu v širokou rovinu a vlévá se po toku 210 km dlouhém pod Opatowcem do Visly. Tok jeho jest velmi prudký a dravý, tak že jeho upravení jest první podmínkou k regulaci Visly.

Související hesla