Dunajský Ladislav Július

, slovenský sochař; příslušník generace slovenského sochařství 19. stol. Autor pomníku básníka J. Hollého.

Ottův slovník naučný: Dunajský Ladislav Július

Dunajský Ladislav, sochař, syn před. (* 1822 v Pešti), vzdělav se u svého otce, vystavil r. 1846 v pešťské uměl. výstavě skupinu Hunyady odraží útok hraběte Celského. Zdokonaliv se pak v Mnichově, hlavně v dílně Schwanthalerově, vrátil se po bouřlivém roce 1848 – 49 do Uher. Z té doby pochází jeho Pieta s 2 anděly v životní velikosti v kapli na budínském předměstí Promontoru: Spasitel před vztyčením kříže v hl. chrámě ostřihomském, obrovské poprsí a pomník básníka J. Hollého na jeho hrobě v Dobré Vodě. Upoutav tímto dílem na sebe všeobecnou pozornost, odešel do Vídně, kde provedl skupinu Nevinnost v mramoru a modeloval sochu Liszta a sv. Jana Křt.; r. 1858 se vrátil do Pešti Od něho také pochází celá řada znamenitých podobizen slavných mužů uherských: poprsí Vörösmartyho, P. Vaydy, Jókaie, Erkla, Szentpéteryho, kovová socha Lendvaye a j.