Dunant Henri Jean

, švýcarský spisovatel a politik. V roce 1863 spoluzakladatel Mezinárodního červeného kříže (do roku 1875 pod názvem Mezinárodní výbor pro pomoc zraněným), 1864 iniciátor konference a Ženevské konvence o postavení raněných a armád v poli. V roce 1901 mu byla udělena (spolu s F. Passym) Nobelova cena míru.

Ottův slovník naučný: Dunant Henri Jean

Dunant [dynan] Jean Henri, spisovatel švýc. (*1828 v Genevě). Súčastnil se horlivě činnosti mezinárodní ligy pro pomoc raněným vojínům, z níž vyšla konvence genevská Zvláště přispěl k tomu spisem Un souvenir de Solferino (1863). Sepsal dále Fraternité et charité internationales en temps du guerre (1864); La régence de Tunis (1858); L'empire romain reconstitué (1859); L'esclavage chez les m usulmans et en Amérique (1863); La rénovation de l' Orient (1865). Dodatky R. 1901 dostalo se mu společně s Passym ceny Nobelovy. Srv. Hottinger, Henri Dunant (Curich, 1897).

Související hesla