Dundalk

, město v severovýchodním Irsku správní středisko v hrabství Louth; 27 000 obyvatel. Středisko tabákového průmyslu. Ballymascanlon s prehistorickými kameny.

Ottův slovník naučný: Dundalk

Dundalk [dòndák], hl. město hrab. louth ského v irské prov. Leinsteru, při ústí Castletownu do Dundalcké zátoky, na žel. trati belfast dublinské, má katol. kollej, pivovary a lihovary, parni mlýny, solivárny, plátenictví a přádelny, továrny na tabák, škrob a na hřebíky, značné rybářství, silný obchod, který podporován jest městským loďstvem o 27 lodích (1887), dovoz uhlí, dříví, železa a lnu, vývoz dobytka a obilí a 11.413 ob. (1891). Dundalk byl často sídlém a korunovačním místem králů irských; Edvard Bruce, jenž tu byl korunován, padl na blízku r. 1318 v boji proti Angličanům.

Související hesla