Dundee

, město ve Spojeném království ve východním Skotsku v regionu Tayside; 174 000 obyvatel (1995). Čtvrté největší město Skotska, často zničené válkami. Technicky zajímavý železniční most přes řeku Tay z roku 1887, který byl ve své době největším mostem na světě, později se zřítil, nová stavba pochází z konce 19. stol.

Ottův slovník naučný: Dundee

Dundee [dòndí], přístavní město ve skotském hr. forfarském na Dundee-Lawu podél zátoky Tayské v délce 9 km a na 4 žel. tratích, skládá se z města starého, s ulicemi úzkými a klikatými, a z výstavného města nového. Má asi 70 kostelů a kaplí, Albertův ústav s museem a s obrazárnou, dundeeskou kollej Baxterem zřízenou, gymnasium, seminář, průmyslovou školu pro zanedbanou mládež, velikou nemocnici, ústav hluchoněmých. sirotčinec, blázinec, divadlo, nábřeží s vítězným obloukem na památku návštěvy královny Viktorie r. 1844, krásnou radnici z r. 1743, král. bursu, obilní. bursu, soudní budovu, kupeckou tržnici, celnici, krásný park, darovaný obci Dundee Baxterem (zakladatelem místního průmyslu plátenického), jemuž tu postaven jest pomník, objemný přístav, přístupný i nejtěžším lodím, 2 majáky, velké loděnice a rozvětvený průmysl plátenický, tak že jest Dundee střediskem tohoto průmyslu pro celou Vel. Britannii. Jest tu 40 továren, zaměstnávajících na 25.000 dělníků, ve kterých vyrábějí se všechny druhy plátna. širtinku, plachet a j.: v továrnách na jutu obživuje se na 20 000 dělníků; kromě těchto předmětů vyrábějí se provazy, čalouny. usně, rukavičky, punčochy. stroje a vystrojují se velké rybářské lodi pro úžinu Davisovu a Baffinovu a k ostrovu Jan Mayenu. Obchod jest veliký, i podporován jest městským loďstvem o 200 lodích. mezi nimi 81 parníkem (r. 1888). R. 1887 přivezeno bylo různého zboží a surovin za 3,668.499 liber sterl. a vyvezeno za 974.908 lib. sterl. Obyvatelstva jest 155.640 (1891). Dundee, lat. Taodunum, přijal první z mést skotských reformaci, i nazýván byl proto druhou Genevou. Tu vychován byl hrdina Wallace. Dne 28. pros. 1879 zničila prudká bouře železniční 3171 m dlouhý most přes Tay, při čemž vlak právě přes most jedoucí s 80 osobami smeten byl do vody.

Související hesla