Dundr Vojtěch

, český sociálně demokratický politik, novinář a odborový pracovník; původním povoláním strojní zámečník. Od 1911 vedoucí činitel Svazu kovodělníků; 1926 – 38 generální tajemník Československé sociálně demokratické strany dělnické; 1925 – 39 senátor Národního shromáždění. Za německé okupace činný v domácím odboji; 1945 – 48 odpůrce Fierlingerova křídla v Československé sociální demokracii. 1950 odsouzen v procesu s dr. M. Horákovou k 15 letům těžkého žaláře; zemřel ve vězení.