Dunikowski Xavery

, polský sochař a malíř; profesor na akademii v Krakově a ve Varšavě. Zakladatel moderního polského umění, expresívně kubizujícího projevu, často monumentálního vyznění. Inspiroval se lidovým uměním a řezbářstvím. Autor četných podobizen a pomníků.

Související hesla