Dunit

, ultramafická (ultrabazická) hornina (obsah oxidu křemičitého kolem 40 %) tvořená převážně olivínem. Spolu s lherzolity hlavní součást reziduálního svrchního pláště Země, tj. ochuzeného o lithofilní prvky. Dunit se také vyskytuje jako kumulát (nahloučenina) prvotních krystalických fází v taveninách ultrabazického a bazického složení.

Ottův slovník naučný: Dunit

Dunit jest peridotitická hornina hrubozrnná, jejíž podstatou jest olivin, SiO4(MgFe)2, 0rthokřemičitan železnatohořečnatý barvy olivové, průsvitný, lesku skelného a chromit (Cr2Fe2 VI O4(FeCr), chromitan železnatý, barvy koumarové, lesku polokovového, neprůhledný. Zvětráním přechází olivin dunitu v hadec. Hornina tato, popsaná nejprve od F. Hochstettra, pocházela z Dun-Mountains na Novém Zealandě a proto dunitem nazvána. Dunity, v nichž však olivin jest již částečně serpentisovaný, vyskytují se u Serranie di Rouda v jižních Španělích; s vtroušeným zvětralým granátem na Col du Pertuis ve Vogesách, u Aggsbachu, Gurhofu a Karlstättenu v Rakousích. En.

Související hesla