Dunkers

viz dankeři

Ottův slovník naučný: Dunkers

Dunkers čili Tunkers, t. j potápěči, v původním způsobu baptistská sekta v Severní Americe, nyní již úplně zaniklá; vznikla v Německu, jest odrůdou mennonitského baptismu a má s anglickým společný toliko křest ponořením. Původce její Alexander Märk ve Schwarzenavě rozešel se pro přísnost svých názorů se souvěrci a vystěhoval se v čele svých stoupenců z krajiny wittgensteinské, hollandské a friské do Pennsylvanie. Dunkers měli toliko ponoření při křtu za přiměřené Písmu sv., zdržovali se požitku masa, zavazovali se k chudobě a bezženství. V manželství byli jenom příbuznými, bratřími, popírali věčnost pekelných trestů; svátostmi měli mimo křest a večeři Páně: umývání nohou, poslední pomazání a svaté políbení. Snažili se ve všem míti církev dle apoštolského vzoru. Čásť dunkersů byli sabatáši, kteří sobotu světili. BM.