Dunkhmann Karl

, německý evangelický teolog. Ovlivněn F. Tönniesem. Sociologicky orientován. Z díla: Lehrbuch der Soziologie und Sozialphilosophie (Učebnice sociologie a sociální filozofie, 1933).