Dunn Douglas (Eaglesham)

, skotský básník; ovlivněn poezií P. Larkina. Jeho lyrika se vrací k dětství (Barbarians – Barbaři) a zamýšlí se nad kořeny a smyslem skotské kultury i nad jejími „turistickými“ formami (St. Kilda's Parliament – Svatokildský sněm).

Související hesla