Dunstable John

, anglický skladatel a hudební teoretik; představitel polyfonního slohu 1. pol. 15. stol. Autor zejm. motet a chansonů (O rosa bella).

Související hesla